Med

Plástev meduVčelí med je bezesporu jedním z nejžádanějších a nejznámějších produktů včely medonosné. Lze ho definovat jako sladkou hmotu, kterou včely produkují přetvářením nasbíraného nektaru nebo medovice. Med obsahuje okolo 18% vody a méně, dalších zhruba 80% objemu tvoří přírodní jednoduché cukry glukóza a fruktóza a okolo 2% se pohybuje podíl sacharózy, dále minerální soli, stopové prvky, trávící enzymy, vitamíny (např. B1, B2 a B3) a další.

Druhy meduDruhy medu

Složení a vlastnosti medů jsou však velmi specifické a záleží na spektru zdrojů nektaru a medovice, které mají včely při snůšce k dispozici. Právě díky rozmanitosti přírodních zdrojů nektaru a medovice se vyskytují i různé druhy medů. Konkrétní složení medu lze zjistit například ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole

Květový med

Je přírodní včelí produkt vytvořený včelami z nektaru květů bylin, keřů a stromů. V okolí naší farmy tvoří zdroj snůšky tohoto medu především ovocné stromy, porosty trnky a třešně ptáčnice, květy na loukách a výjimečně i zemědělské plodiny jako jsou řepka, svazenka a jetel. Jedná se o medy první vytáčené snůšky koncem měsíce května. Přirozenou vlastností těchto medů je velmi časná krystalizace, která však nemá žádný vliv na jeho kvalitu a je důkazem poctivého medu.

Květový med – pastový

Je med stejného složení a vlastností jako klasický květový med, jedinou jeho odlišností je krémová konzistence. Díky té med již „neztuhne“, dobře se roztírá na pečivo, ale neztéká. Této konzistence je dosaženo procesem pastování, což je vlastně řízená krystalizace medu, která se provádí pouze mechanicky a to opakovaným, pomalým mícháním po dobu několika dnů bez jakýchkoliv přísad.

Květový med – lesní

Lesní květový med neboli med smíšený je tvořen snůškou v období června až první poloviny července. Tu tvoří především nektar z lip, akátů, maliníku, ostružiníku a dalších bylin vyskytujících se převážně v lese. Dále tyto medy obsahují i menší podíl medovice. Díky tomuto složení vydrží květový med lesní déle tekutý, i přesto však po několika měsících začíná krystalizovat, což je jeho přirozená vlastnost a důkaz pravosti.

Medovicový med – lesní

Medovicový med je přírodním produktem z medovice, což je sladká šťáva vyskytující se převážně na stromech a keřích, kterou tvoří její producenti z rostlinné mízy a pryskyřice. Tyto medy jsou hodnotným zdrojem minerálů, avšak ve srovnání s medy květovými obsahují menší množství vitamínů. Výskyt medovice je velice závislý na průběhu počasí v měsíci červnu a červenci a jeho snůška je tedy nejistá. Díky obsahu medovice vydrží tyto medy několik měsíců až let v tekutém stavu, přesto i medovicové medy krystalizují.

Ceny jednotlivých medů jsou uvedeny v ceníku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *